Vereniging

Doel: 
Het uitoefenen van de amateuristische zangbeoefening van zeemans- en 
daaraan gerelateerde liederen (art 2 van de statuten) 

Bestuur: 
Frans de Bok          (voorzitter)
Koos Maas              (penningmeester/secretaris)
Niek v.d. Merbel                  
 
K.v.K.: 
Ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel 
te Amsterdam op 17 april 2009, onder nummer 34335181 
 

(Rabo)bankrekeningno.: NL 50 RABO 153125780 
 

Afbeelding invoegen

Lid van

Afbeelding invoegen