HISTORIE
 
In 2003 organiseerde een Aalsmeers smartlappenkoor een feestavond voor hun leden. Een onderdeel van deze feestavond was het opvoeren van een act door de leden voor andere leden. Eén van de acts was het optreden van enkele mannen die zich voor deze gelegenheid "De Brulboeien" hadden genoemd. Zij brachten die avond enkele zeemansliederen ten gehore. In feite is op dat moment het koor ontstaan.
Dit optreden was een daverend succes en ook de leden van dit gelegenheidskoor hadden aan deze optredens, maar ook aan de daaraan voorafgaande repetities, veel plezier beleefd.
 
Men besloot dan ook om met dit koor door te gaan.
Op een gegeven moment werd het koor ook gevraagd voor optredens. Men besloot om de zaken wat professioneler te gaan aanpakken en het koor uit te breiden. Eind 2008 werd er in de plaatselijke media met succes een oproep gedaan voor nieuwe leden. Kort daarna werd de eerste  ledenvergadering gehouden en werd besloten om de brulboeien in een vereniging onder te brengen. Er werd een voorlopig bestuur gekozen en de statuten en een huishoudelijk reglement werden geschreven. Op 17 april 2009 was de vereniging een feit door inschrijving in het handelsregister van de Kamer van koophandel. 
 
Op dit moment bestaat het koor uit 30 leden, inclusief twee accordeonisten. Er is ook nog ruimte voor enkele nieuwe leden. Op de woensdagavonden van de even weken repeteert het koor in een mooie accommodatie in de bedrijfsruimte van één van de leden, onder leiding van dirigent Wim. De brulboeien treden regelmatig op bij particulieren, bedrijven, instellingen en festivals. Ook organiseert het koor jaarlijks een muziekfestival wat altijd druk bezocht wordt.
Mocht u de brulboeien ook willen boeken voor een optreden klik dan op deze LINK voor meer informatie.